Περιφερειακα Ιατρεία & Εξεταστήρια

Άγιος Κων/νος 22730 94207
Άμπελος 22730 94318
Πλάτανος 22730 39285
Μανωλάτες 22730 94346
Καλλιθέα 22730 37926
Σταυρινίδες 22730 94351
Κοντακαίϊκα 22730 34062
Άγιος Θεόδωρος 22730 39291
Λέκκα 22730 33639
Κονταίϊκα 22730 39389
Πύργος 22730 41001
Κουμέϊκα 22730 36318
Μυτιλινίοι 22730 51223
Σκουρέϊκα 22730 37724
Παγώνδας 22730 71220
Δρακαίοι -
Κοκκάρι 22730 92203
Σπαθαραίοι -
Χώρα 22730 91898
Κουμαραδαίοι 22730 41287
Μεσόγεια -
Νεοχώριο -
Πάνδροσος -
Βαθύ 22730 23255
Παλιόκαστρο 22730 23981
Μύλοι 22730 71493
Ηραίο -
Βουρλιώτες 22730 93444
Μαυρατζαίοι 22730 31700
Πυθαγόρειο 22730 61111


Εκτύπωση   Email