ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ σε συντονισμένες προσπάθειες με το Υπουργείου Υγείας και τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έγκριση προκήρυξης μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, ως εξής :
1) Μία (01) θέση Αναισθησιολογίας , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄.
2) Μία (01) θέση Εντατικολογίας ΜΕΘ, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.
3) Μία (1) θέσης Ορθοπεδικής-Τραυματιολογίας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.
4) Μία (1) θέσης Χειρουργικής , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄.
5) Μία (01) θέση Παιδιατρικής , με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Α΄.

 

Η Διοικήτρια

Αφροδίτη Αγγέλη


Εκτύπωση   Email